Sotsiaalhoolekanne hõlmab erinevaid abinõusid inimeste igapäevase toimetuleku,  parima võimaliku elukvaliteedi ja sotsiaalse kaasatuse soodustamiseks.

Ainult iga isiku kaasasündinud väärikuse ja väärtuse tunnistamisega on võimalik saavutada turvalist ja püsivat maailma.

Võru linn soovib erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenustega tõsta linnaelanike elukvaliteeti.