Sõidusoodustus


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Kolme ja enama alla 18aastase lapsega pere vanemale või vanemaga võrdsustaud isikule antav sõidusoodustus.
Kestvus Tõend väljastatakse kehtivusajaga kuni üks aasta viie tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest. Linnavalitsuse poolt määratud ametnikul on õigus tunnistada sõidusoodustuse õigust tõendav dokument kehtetuks kui on ära langenud sõidusoodustuse saamise õiguslikud alused.
Õigusakt Sõidusoodustuse taotlemise kord
Sõidusoodustused Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel
Vastutaja Sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson, tel 785 0921 mob 5307 6521, e-post eve.ilisson@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda aadressile Tartu tn 23, 65620 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Taotlemine toimub vormikohase avalduse esitamisega. Vanemaga võrdsustatud isikul tuleb esitada seda tõendavad dokumendid (kohtumäärus, perekonnas hooldamise leping vms).
Viide Sõidusoodustuse tõendi taotluse vorm


/documents/9602050/10663777/Kolmelapselise_soidusoodustuse_taotlus.docx/c7af1b70-41e3-44dd-b286-b23dad2088d2