PUUDEGA ISIKU HOOLDAMISE KORRALDAMISE TOETUS


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Puudega isiku hooldamise korraldamise toetus on abivajadusest mittesõltuv toetus. Toetus määratakse puudega isikule (kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru linn) tema hoolduse korraldamiseks ühes kalendrikuus: sügava puudega isiku määraks on 30 eurot ja raske puudega isiku määraks on 20 eurot.

Kestvus

Puudega isiku hooldamise korraldamise toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Siiri Martinson, tel 785 0941, 5307 1919 e-post siiri.martinson@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Puudega isiku hooldamise korraldamise toetuse taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr 3 aadressil Tartu tn 23, Võru.

Vajaminevad dokumendid

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja otsus puude määramise kohta. 

Viide Abivajadusest mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise vorm