PEREKONNASÜNDMUSE TÕEND

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta.

Hiljem on isikul õigus saada korduv tõend enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud abikaasa Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud perekonnasündmuse kohta.
Korduva tõendi eest tasutakse riigilõiv.

Perekonnasündmuse tõend väljastatakse esindajale ka volikirja alusel.

Võru linnavalitsuse perekonnaseisutoimingute spetsialist ja registripidaja väljastavad järgmisi tõendeid:

 • Sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend;
 • Abieluvõimetõend abiellumiseks välisriigis (eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles); Loe veel
 • Perekonnaseisuakti, perekonnakirja koopia, sh õigustatud huvi korral
 • Rahvastikuregistri väljavõte; Loe veel.

Välisriiki esitamiseks on võimalik taotleda võõrkeelset perekonnasündmuse tõendit inglise, saksa või prantsuse keeles ja perekonnaseisuaktide mitme keelset väljavõtet (CIEC tõend, mis ei vaja lisaformaalsusi).  Loe veel
Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada eesti ja/ või inglise keeles.

Riigilõiv

Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist

 • Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi väljastamine, riigilõiv 10 eurot.
 • Korduva elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi väljastamine, riigilõiv 5 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatise või kinnitatud koopia väljastamine, riigilõiv 10 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatise või kinnitatud koopia väljastamine, riigilõiv 5 eurot.
 • Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte (nii kinnitatud kui kinnitamata) eest.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:                                       
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163
Selgitus: korduv tõend

Riigilõivu on võimalik maksta ka sularahas või kaardiga Võru Linnavalitsuses.

Taotlemine

Avalduse saab Võru Linnavalitsusele esitada alljärgnevalt:

 • isiklikult ja kirjalikult asutusse kohale tulles;
 • kirjalikult posti teel, saates avalduse perekonnaseisuasutusse;
 • kirjalikult isiku esindaja volikirja alusel;
 • elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult, saates avalduse ametniku e-postile;
 • riigiportaalis eesti.ee; võõrkeelse dokumendi saamiseks edastada ametnikule vastavasisuline kiri

Taotlusvormid:

Perekonnasündmuse tõendi avaldus eesti keeles, inglise keeles, elektrooniliselt täidetav avaldus eesti keeles, avaldus inglise keeles
Abieluvõimetõendi avaldus eesti keeles, inglise keeles
Rahvastikuregistri väljavõtte avaldus 

Menetlemine

Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattaikersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937 
Vastuvõtujad: E 1417, T 912, 1316, K 1316, N-R 912  

Registripidaja  Sirje Randver,  sirje.randver@voru.ee, 785 0914 

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

Õigusaktid
Loe veel

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Tartu Ajalooarhiivist (ajalooarhiiv@ra.ee) ja Tallinna Linnaarhiivist (linnaarhiiv@tallinnlv.ee). 

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

Millest alustada suguvõsa uurimist: http://www.isik.ee/algus.html