Nöörimaa Tugikodu teenused

 

Hinnakiri

Hinnakiri on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 06.04.2016 korraldusega nr 139 ja muudetud 18.05.2016 korraldusega nr 233.

Teenus Hind eurodes
Mõõtühik 
1. Pesu pesemine*  2,00 üks masinatäis (5 kg)
2. Pesu pesemine kuivatusega*  3,00 
üks masinatäis (5 kg)
3. Pesu pesemine koos kuivatuse ja triikimisega*  3,50  üks masinatäis (5 kg)
4. Dušši kasutamine* 2,00 kord
5. Varjupaigateenus** 
5.1. Isikutele, kes omavad Eesti rahvastikuregistri
andmetel Võru linnas registreeritud elukohta ja kes
omavad alalist või ajutist sissetulekut 
2,00  iga päev 20.00-8.00
5.2. Isikutele, kes ei oma Eesti rahvastikuregistri
andmetel registreeritud elukohta Võru linnas 
7,00 iga päev 20.00-8.00
6. Isikliku abistaja teenus (kuni 200 tundi kuus)***  2,33 1 tund 
7. Koduteenus ****: 
7.1. 1,0 kohta (neli tundi nädalas) 60,00 ühes kuus
7.2. 0,5 kohta (kaks tundi nädalas)  30,00
ühes kuus
8. Transporditeenuse osutamine väikebussiga:    
8.1. sõidukilomeeter läbisõidul kuni 50 kilomeetrit 0,47
kilomeeter 
8.2. sõidukilomeeter läbisõidul üle 50 kilomeetri  0,22 
kilomeeter 
9. Transporditeenus elektriautoga Nöörimaa Tugikodu klientidele 0,20
kilomeeter 
10. Võlanõustamisteenus: 
10.1. Võru linna elanikele  tasuta
kord 
10.2. teiste omavalitsuste elanikele  15,00 
kord 

* Teenuse osutamine toimub esmaspäevast reedeni 08.00-16.00.
** Tasu arvestamisel lähtutakse vajadusest tagada teenuse tarbijale toimetulekupiir.
*** Teenust osutatakse Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 10 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord" alusel.
**** Teenust osutatakse Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 7 "Koduteenuse osutamise kord" alusel.