Linnakantselei (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnasekretär  Ülle Müürsepp 785 0916 ylle.myyrsepp@voru.ee Kab 22,
E 14.00 - 17.00,
T 9.00 - 12.00
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maia Anderson 785 0900
527 5780
info@voru.ee, maia.anderson@voru.ee  Kab 18
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maire Agar 785 0939 maire.agar@voru.ee Kab 13
Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai 785 0945
5302 1937
kersti.kattai@voru.ee Kab 9, E 14.00 - 17.00, T 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 K 13.00 - 16.00 N-R 9.00 - 12.00
Avaliku teabe spetsialist  Anneli Nelk 785 0901 anneli.nelk@voru.ee Infosaal
Registripidaja  Sirje Randver 785 0914 sirje.randver@voru.ee Kab 8,
E-N 10.00 - 12.00,
15.00 - 17.00
R 10.00 - 12.00
Infotehnoloog Allan Liblik 785 0913 allan.liblik@voru.ee Kab 30