KINNIPIDAMISKOHAST VABANENUD ISIKU TOETUS


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Kinnipidamiskohast vabanenud isiku toetus on abivajadusest mittesõltuv toetus. Kinnipidamiskohast vabanenud isiku ühekordse toetuse määr on 32 eurot, mida määratakse kinnipidamiskohast vabanenud isikule tema esmase toimetuleku kindlustamiseks.

Toetust võiv määrata kinnipidamiskohast vabanenud isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Võru linn või isikule, kelle viimane elukoht enne kinnipidamiskohta paigutamist oli rahvastikuregistri andmetel Võru linn.

Kinnipidamiskohast vabanenud isiku toetus makstakse 2 tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast taotleja taotluses näidatud arvelduskontole.

Kestvus

Ühekordne

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Kinnipidamiskohast vabanenud isiku taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. Nr 2 aadressil Tartu 23, Võru.

Vajaminevad dokumendid

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja vabastamisõiend.

Viide Abivajadusest mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise vorm