TEADE ÕHUSAASTELOA MENETLUSE ALUSTAMISE KOHTA

 

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Danpower Eesti AS registrikood 10351812; aadress Vilja tn 14, Võru linn, 65606 Võru maakond) keskkonnaloa nr L.ÕV/300564 muutmise taotluse.

Keskkonnaloa muutmise taotlus on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.09.2020 numbri DM- 110352-3 all.
Keskkonnaloa muutmise taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud keskkonnaloa nr L.ÕV/300564 eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu. Danpower Eesti AS käitis asub aadressil Põllu tn 11, Võru linn, Võru maakond
(katastritunnuse numberkood 91901:011:0036).

Ettevõtte põhitegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine.

 

 

OÜ Neveri (registrikood 11672926, aadress: Võru maakond, Võru linn, Räpina mnt 12
65620,
 esitas 06.08.2020 Keskkonnaametile oma õhusaasteloa nr L.ÕV/321123 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva saasteainete lubatud heitkoguste projekti.

Tähtajatu keskkonnaluba on antud ettevõtte Võru linnas Põllu tn 4 asuvale katlamajale. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses uue katla DANSTOKKER MULTIMISER 1400 kasutusele võtuga. Uue katla võimsus on 1,57 MWth , mis on võrreldes endise katla võimsusest (2,29 MWth ) ligi poolteist korda väiksem.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) valides menüüribalt keskkonnaload alammenüü keskkonnalubade taotlused ja menetlused ning sisestades menetluse numbri M-111041