Käimasolevad hanked

« Tagasi

Interaktiivne laud koos miniarvutiga Võru Järve Koolile

Hanketeade

 

Hanke nimetus: „Interaktiivne laud koos miniarvutiga Võru Järve Koolile"

 

Hankija:

Võru Järve Kool

Registri number: 75020090

Aadress: Liiva 12b, Võru 65609

 

Kontaktisik (vastutav isik):

Infojuht Urmas Rööbing, 53402965, urmas.roobing@voru.ee

 

Hankemenetluse liik:

Lihtsustatud korras läbiviidav hange

 

Hankelepingu objekt:

Käesoleva hanke objektiks on Võru Järve Koolile ühe interaktiivse laua ja ühe miniarvuti soetamine.

 

Tehniline kirjeldus:

Lisas 1

 

Hankelepingu kogus ja kestus:

lepingu kestus: 2 kuud

 

Hankelepingu üldtingimused:

Hankija ei tee ettemakseid.

 

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:

Ei.

 

Osalemistingimused ja nõuded pakkujale:

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru Linnavalitsusele ja tema allasutustele (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne).

 

Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg:

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

Pakkumuse koostamine:

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

 

Pakkumuste esitamine:

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile urmas.roobing@voru.ee

Pakkumus pealkirjastada „Interaktiivne laud Võru Järve Koolile"

Pakkumuse esitamise lopptahtaeg on 22.06.2019 kell 23:59.

 

 

Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid:

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

 

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium:

Madalaim lõpphind

 

Üldtingimused

1. Iga seade ja selle komponent on uus (eelnevalt kasutamata) ja töötab tootja poolt ettenähtud viisil.

2. Pakkumuses on ära toodud interaktiivse laua ja miniarvuti nõuded. Koos pakkumusega tuleb esitada toote spetsifikatsioon, mis võimaldab kontrollida pakutava toote vastavust tehnilisele kirjeldusele.

3. Kõik asjade eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks ja kasutamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada hanke lõppeesmärki, loeb hankija müügitehingu koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

4. Pakkuja kohustuseks on ka need tegevused, mis ei ole hanke dokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks.

5. Pakkuja peab hiljemalt toodete üleandmise vastuvõtmise akti allkirjastamisel hankijale üle andma toodete kasutus-, ohutus- ja hooldusjuhendid eesti keeles.

 

Õigusaktid ja normatiivid

6. Pakutavad seadmed peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, normidele ja standarditele.

 

Hangitavate toodete kirjeldus ja garantiiaeg

7. Tooted peavad vastama hankija poolt esitatud kirjeldusele ja nõuetele. Kui hanke dokumentides on nimetatud kindlat kaubamarki, patenti, tüüpi, päritolu, tootmisviisi, standardit kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumit, tuleb vastavaid viiteid lugeda koos märkega „või sellega samaväärne".

Samaväärsusena mõistetakse samaväärse või parema funktsiooni või omaduse olemasolu tootel.

8. Pakkuja peab tagama toodetele garantiiaja pikkusega kaks aastat.

 

Tarne ja paigalduse tingimused

9. Pakkuja peab olema suuteline tooted hankijale üle andma hiljemalt 60 päeva jooksul alates hankijapoolse tellimuse esitamisest.

 

10. Pakkuja tarnib tooted aadressile Liiva 12b, Võru linn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1

 

Interaktiivne laud – 1 tk

 

1. Ekraani suurus: 42-55"

2. Tugev kaitseklaas ekraanil vms lahendus

3. Reageerimis aeg: 12 ms

4. Puuteid: 10 kirjutamispuudet korraga

5. Kõrguse reguleerimise võimalus - vähemalt vahemikus 650-900mm (madalam ja kõrgem võib ka olla!)

6. Raamil rattad liigutamiseks

7. Lauaga võib kaasa tulla/pakkuda tasulist tarkvara – õpilastele sobivaid mänge.

 

 

Miniarvuti – 1 tk

 

1. Protsessor - Intel i5 8. põlvkond;

2. Muutmälu - vähemalt 8 GB;

3. Kõvaketas - vähemalt 256 GB SSD;

4. Võrgukaart - sisseehitatud vähemalt 10/100/1000 Mb/s võrgukaart;

5. Operatsioonisüsteem - arvutil peab olema vähemalt üks operatsioonisüsteem Windows 10 (lisaks võib olla ka teisi operatsioonisüsteeme);

4. Multimeedia - sisseehitatud graafikakaart, helikaart.

 

 

 


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep.

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan

Riigihangete ja hangete avaldamine

Võru Linnavalitsuse poolt läbi viidavad riigihanked avaldatakse riigihangete e-keskkonnas. Alla riigihangete piirmäära jäävad hanked, eeldatava maksumusega üle 2000 euro (käibemaksuta summa), avaldatakse Võru linna veebikeskkonnas.