Käimasolevad hanked

« Tagasi

Võru linnas Jüri ja Luha tänavate ringristmiku projekteerimine

Hanketeade

 

Hanke nimetus: „Võru linnas Jüri ja Luha tänavate ringristmiku projekteerimine"

 

1.Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Raiko Palm

 

2.Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

3.Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas Jüri ja Luha tänavate olemasoleva lihtristmiku ümberprojekteerimine ringristmikuks.

 

4.Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus
lepingu kestus: kolm kuud

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Pakkujal peab olema kehtiv registreering Majandustegevuse registris tegevusalal „Projekteerimine" tegevusala liigil „Tee". Nõuete täitmist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

Maksumuse tabel esitatud mahutabelis

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „RIIGIHANGE – Võru linnas Jüri ja Luha tänavate ringristmiku projekteerimine"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 26. jaanuar 2018 kell 10.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind, samaväärsete hindade korral ajaliselt varem esitatud pakkumus.

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Pakkumuse maksumuse tabel

Lisa 2 Eskiis

Lisa 3 Tehniline kirjeldus


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep (tema asendaja jurist-nõunik Kristi Viert).

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan 2018