Käimasolevad hanked

« Tagasi

Veoauto ost

Hanketeade

Hanke nimetus: Veoauto ost

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, risto.aim@voru.ee, tel: +372 53474332

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linna kalmistule vajaliku veoauto ost.

  1. Tehniline kirjeldus

Hanke objekt „veoauto".

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

lepingu kestus: kuni 31.12.2018.

6.      Hankelepingu üldtingimused

  • Veoauto uus või vähe kasutatud ( läbisõit alla 10000 km)
  • Kütus – diisel
  • Tõstuki olemasolu (vähemalt 1,5 t/m tõstejõuga).

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Veoauto tehniline kirjeldus.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Veoauto ost"

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 22.02.2017 kell 10.00

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

Hanketeate lisad:

 

Veoauto tehniline kirjeldus

 


Hankekord ja hankeplaan

Võru Linnavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete, mille korraldamise otsustab hankekorra kohaselt Võru Linnavalitsus, eest on vastutavaks isikuks määratud juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep (tema asendaja jurist-nõunik Kristi Viert).

Võru linna hankekord on kehtestatud Võru Linnavalitsuse 22.02.2017 korraldusega nr 108.

Hankeplaan 2018