Hangete arhiiv

« Tagasi

Võru linna jõuluvalgus 2019

Hanketeade

 

Hanke nimetus: Võru linna jõuluvalgus 2019

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Anne Vahtla

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linna jõuluvalguse paigaldus ja maha võtmine

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

Lisa 1 – tehniline kirjeldus

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus:

 

„MÜTS" Võru linna sissesõit

tk

1

Võru keskväljak valgusti „Ring"

tk

4

Valguskardin Jüri tn 16

tk

1

Linnavalitsuse akende vanikud

tk

8

Inglid Kalmistu

tk

3

Vabaduse tn iluõunapuud

tk

10

Valguskardin tänavapuudele

tk

20

Võru keskväljak  - tänavavalgus

tk

8

Katariina allee „Marjapuu"

tk

1

Tartu tn/Jüri – „Postkaart"

tk

1

Kesklinna park

tk

1

 

 

lepingu kestus: 27. jaanuar 2020.

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija. Pakkujal peab olema MTRi registreering, tegevusala: elektritööd. Registreeringu kontrollib hankija. Pakkuja peab olema varasemalt tegelenud jõuludekoratsioonide paigaldamisega  - minimaalselt 3 avaliku sektoriga sõlmitud lepingut. Pakkuja esitab info lepingute kohta.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Hinnapakkumus – lisa 2
  2. Varasemalt sõlmitud lepingud – asutus; lepingu nr; kontaktisik

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada Võru linna jõuluvalgus 2019"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 26. november 2019 kell 14.00.

 

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Hinnapakkumuse vorm