Hangete arhiiv

« Tagasi

Võru linna avalike tualettide koristamise teenuse pakkumine

Hanketeade

 

Hanke nimetus: Võru linna avalike tualettide koristamise teenuse pakkumine

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik):

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on  Tamula ja Kubja randade tualettruumide koristamine ja keskväljaku avaliku tualeti koristamine.

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

Lisa 1 – tehniline kirjeldus

 

5. Hankelepingu kogus ja kestus

Lepingu kogus: Võru linna avalike tualettide igapäevane koristamine vastavalt tehnilistele kirjelduses toodule Lisas 1.
lepingu kestus: 15.04.2020-15.04.2021.

 

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Hinnapakkumus – lisa 2

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Võru linna avalike tualettide koristamise teenuse pakkumine"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 27.03. 2020 kell 10.00.

 

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Hankelepingu projekt

Lisa 3 Hinnapakkumuse vorm