Hangete arhiiv

« Tagasi

Võru lasteaed Sõleke ventilatsioonisüsteemide mõõdistamine ja reguleerimine

Hanketeade

 

Hanke nimetus: „Võru lasteaed Sõleke ventilatsioonisüsteemide mõõdistamine ja reguleerimine"

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Raiko Palm, e-post: raiko.palm@voru.ee, tel: 5912 9129

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas Olevi tn 29 asuva Võru lasteaed Sõleke ventilatsioonisüsteemide mõõdistamine ja vajadusel reguleerimine, et ruumides oleks tagatud normidekohane õhuvahetus

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Olevi tn 29, Võru linn.

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus
tähtaeg: 27. detsember 2019

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tööde teostamist ja vastavasisuluse akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Võru lasteaed Sõleke ventilatsioonisüsteemide mõõdistamine ja reguleerimine"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 29. november 2019 kell 10.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind, võrdsete hindade korral varem saabunud pakkumus

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 – Tehniline kirjeldus

Lisa 2 – Joonised