Hangete arhiiv

« Tagasi

Võru lasteaed Päkapikk rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus

Hanketeade

 

Hanke nimetus: „Võru lasteaed Päkapikk rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus"

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Kalmer Vislapuu, e-post: kalmer.vislapuu@voru.ee, tel: 5552 1811

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt ja eesmärk

Võru Linnavalitsus on avaldanud riigihanke Võru lasteaed Päkapikk rekonstrueerimine (reg nr 219965, hankedokumendid (k.a ehitusprojekt) on kättesaadavad Riigihangete Registris). Käesoleva hanke eesmärk on ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmine.

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Vabaduse tn 15a, Võru linn.

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus
Kestus: 7 kuud

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena igakuiselt pärast vastavasisuluse akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne).

Ehituse omanikujärelevalve teostajaks määratud juriidiline isik peab omama vastava kompetentsiga spetsialiste.

järelevalvet iga ehitustegevuse liigi üle peab teostama vastava tõendatud pädevusega isik.

Ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel.

Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Võru lasteaed Päkapikk rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 7. aprill 2020 kell 11.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind, võrdsete hindade korral varem saabunud pakkumus.