Hangete arhiiv

« Tagasi

Teenusauto soetus

Hanketeade

1. Hankija

Võru Linnavalitsuse hallatav asutus Nöörimaa Tugikodu
Registri number: 75034436
Aadress: Räpina mnt 22, 65606
Kontaktisik (vastutav isik): Maarika Loodus

2. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

3. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on teenusauto ost.

4. Tehniline kirjeldus

Kauba tarnimise koht: Võru linn.

5. Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: üks auto
lepingu kestus: pakkujal peab pakkumuse tegemise momendil auto olemas olema.

6. Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist.

Ettemaksu ei võimaldata.

7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

Pakkujatel on lubatud pakkuda mitut erinevat autot. Lubatud on pakkuda ka sama pakkumuse raames mitut autot.

8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 10 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10. Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11. Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile noorimaa@voru.ee

Pakkumus pealkirjastada „Teenusauto hanke pakkumus"

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 20.12.2019 kell 11:00.

12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: majanduslik soodsus ehk edukaks osutub enim punkte saanud pakkumus. Samaväärselt saanud pakkumuste korral osutub edukaks ajaliselt varasemalt esitatud pakkumus.

Kriteeriumid hindamiseks:

  • hind                       kuni 50 punkti (odavaim hind saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide arvu vähendamine intervalliga 5 punkti);
  • auto vanus            kuni 15 punkti (uus auto saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide arvu vähendamine läbisõidu põhjal intervalliga 3 punkti);
  • istekohtade arv     kuni 15 punkti (7 kohaline auto saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide vähendamine 3 punkti intervalliga istmekoha kohta);
  • sobivus                  kuni 10 punkti (hankija hinnangul sobivaim(mad) auto saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide arvu vähendamine intervalliga 3 punkti);
  • kasutusmugavus  kuni 10 punkti (hankija hinnangul kõige kõrgema kasutusmugavusega auto(d) saab maksimumpunktid, edaspidi toimub punktide arvu vähendamine intervalliga 3 punkti).

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1_hankedokument;

Lisa 2_tehniline kirjeldus;