Hangete arhiiv

« Tagasi

Teenusauto soetus (Taristuhaldus OÜ)

Hanketeade

Hanke nimetus: Teenusauto soetus

1. Hankija

Taristuhaldus OÜ
Registri number: 12382372
Aadress: Tartu 25, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Andres Visnapuu

2. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

3. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on teenusauto ost.

4. Tehniline kirjeldus

Kauba tarnimise koht: Võru linn.

5. Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: üks auto
lepingu kestus: pakkujal peab arvestama, et ostetav auto tuleb üle anda hiljemalt 26.05.2020.

6. Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist.

Ettemaksu ei võimaldata.

7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

Pakkujatel on lubatud pakkuda mitut erinevat autot. Lubatud on pakkuda ka sama pakkumuse raames mitut autot.

8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale ja Taristuhaldus OÜ -le (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 14 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10. Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11. Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile andres@taristuhaldus.eu

Pakkumus pealkirjastada „Teenusauto hanke pakkumus".

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 06.03.2020 kell 14:00.

12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: majanduslik soodsus ehk edukaks osutub enim punkte saanud pakkumus. Samaväärselt punkte saanud pakkumuste korral osutub edukaks ajaliselt varasemalt esitatud pakkumus.

Kriteeriumid hindamiseks:

  • hind                       kuni 55 punkti (odavaim hind saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide arvu vähendamine intervalliga 5 punkti);
  • auto vanus            kuni 10 punkti (uus auto saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide arvu vähendamine intervalliga 5 punkti aasta kohta);
  • auto läbisõit          kuni 5 punkti (pakutavatest autodest kõige väiksema läbisõiduga auto saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide arvu vähendamine läbisõidu põhjal intervalliga 5 punkti);
  • tehniline hoole ja garantiiremont           kuni 12 punkti ( maksimum punktid saab Võrus asuv tehnilise hooldust ja garantiiremonti pakkuv ettevõte, iga 35 km vähendab Võrust vähendab punktide arvu 1 punkti võrra)
  • sobivus                  kuni 9 punkti (hankija hinnangul sobivaim(mad) auto saab maksimumpunktid, edasi toimub punktide arvu vähendamine intervalliga 3 punkti);
  • kasutusmugavus  kuni 9 punkti (hankija hinnangul kõige kõrgema kasutusmugavusega auto(d) saab maksimumpunktid, edaspidi toimub punktide arvu vähendamine intervalliga 3 punkti).

Hanketeate lisad:

Lisa 1_hankedokument; 

Lisa 2_tehniline kirjeldus.