Hangete arhiiv

« Tagasi

Tamula ranna, Seminari väljaku ja Kesklinna pargi elektripaigaldiste käidukorraldus

Hanketeade

 

Hanke nimetus: Tamula ranna, Seminari väljaku ja Kesklinna pargi elektripaigaldiste käidukorraldus 2020"

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Eve Saaremägi

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on „Tamula ranna, Seminari väljaku ja Kesklinna pargi elektripaigaldiste käidukorraldus 2020"

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

Lisa 1 – Hanke lühikirjeldus

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

Tamula rand 

Seminari väljak  

Kesklinna park

 

Hankeperiood 1.01.2020-31.12.2020.

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena igakuiselt.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Pakkumus allkirjastada digitaalselt.
  2. Hinnapakkumuse vorm

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada Tamula ranna, Seminari väljaku ja Kesklinna pargi elektrikilpide käidukorraldus 2020"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 4. detsember 2019 kell 12.00.

 

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Hanke lühikirjeldus

Lisa 2 Maksumuse tabel