Hangete arhiiv

« Tagasi

Õppevahendite soetamine uurimustöödeks

HANKETEADE
 
Hanke nimetus: Õppevahendite soetamine uurimustöödeks
 
Võru Linnavalitsus viib läbi ühishanget.
Hankes hankijateks on: Võru Linnavalitsus ja Võru Gümnaasium.
 
1. Volitatud hankija
Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Tiina Hallimäe, tiina.hallimae@voru.ee
 
2. Hankemenetluse liik
Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.
 
3. Hankelepingu objekt
Käesoleva hanke objektiks on ER65BioAware projekti raames uurimustööde läbiviimiseks vajalike õppevahendite soetamine.
 
4. Tehniline kirjeldus
Asjade tehniline kirjeldus on esitatud Lisas 1.
 
5. Hankelepingu kogus ja kestus
Lepingu kestus: hankelepingu täitmise tähtaeg 30.09.2019.
 
6. Hankelepingu üldtingimused
Hange on jaotatud kaheks osaks: 
OSA 1: Tarne Võru Linnavalitsusele;
OSA 2: Tarne Võru Gümnaasiumile.
Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna iga osa kohta.
 
Tasumine toimub e-arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti. Ettemaksu ei võimaldata.
 
7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei.
 
8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale
Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.
 
9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates
 
10. Pakkumuse koostamine
Koostamise keel: eesti.
Valuuta: euro.
Pakkumust on lubatud esitada nii ühele osale kui ka mõlemale osale.
 
11. Pakkumuse struktuur
Pakkumus tuleb koostada elektrooniliselt ja allkirjastada elektrooniliselt.
Pakkumuse struktuur:
1. ER65BioAware vahendite kirjeldus;
2. hinnapakkumus.
 
12. Pakkumuste esitamine
Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Pakkumus pealkirjastada „Õppevahendite soetamine uurimustöödeks, OSA 1" või „Õppevahendite soetamine uurimustöödeks, OSA 2".
 
Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 12. august 2019 kell 16.00.
 
13. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid
Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.
 
Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim lõpphind.
 
Hanketeate lisad:
1. Lisa 1. ER65BioAware vahendite kirjeldus (Osa I ja Osa II);
2. Lisa 2. Osa I ja Osa II hinnapakkumuse vorm;
3. Lisa 3. Hankedokument;
4. Lisa 4. Hankelepingu näidis