Hangete arhiiv

« Tagasi

Luha tn ja Pikk tn bussipeatuse rajamine

Hanketeade

Hanke nimetus: Luha tn kahe bussipeatuse rajamine

 1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, risto.aim@voru.ee, tel: +372 53474332

 1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas Luha tn kahe bussipeatuse rajamine.

 1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: vastavalt tehnilisele kirjeldusele.
lepingu kestus: kuni 31.05.2020.

6.      Hankelepingu üldtingimused

 • Kui tellimuse maksumus ületab 2000 eurot (käibemaksuta summa), sõlmitakse tellimuse kohta kirjalik leping.
 • Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.
 • Ettemaksu ei võimaldata.

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

 1. Hinnapakkumus.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Luha tn ja Pikk tn bussipeatuse rajamine"

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 07.04.2019 kell 10.00

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

Hanketeate lisad

 1. Lisa 1 „Luha tn bussipeatuste skeem "
 2. Lisa 2 „Pikk tn bussipeatuse skeem"
 3. Lisa 2 Mahutabel + Hinnapakkumus