Hangete arhiiv

« Tagasi

Kubija spordikeskuse tehislumetootmise taristu projekteerimine

Hanketeade

 

Hanke nimetus: „Kubija spordikeskuse tehislumetootmise taristu projekteerimine"

 

1.Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Raiko Palm, e-post: raiko.palm@voru.ee, tel: 5912 9129

2.Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

3.Hankelepingu objekt ja eesmärk

Käesoleva riigihanke objektiks on Võru linnas keskusega Männiku tn 45 kinnistul asuv Kubija spordibaas, mis on linlaste ja ka mujal ümbruskonnas elavate inimeste seas armastatud murdmaajooksu ja -suusakompleks.

Käesoleva riigihanke eesmärk on projekteerida vajalikud vee- ja elektrivarustustrassid, mis võimaldaksid tehislume tootmist lihtsamalt ja soodsamalt erinevates punktides otse rajal. Samuti on eesmärk projekteerida olemasoleva asfaltbetoonkattega rolleriraja laiendus.

 

4.Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Männiku tn 45, Võru linn.

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus
Tähtaeg: 30. aprill 2020

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tööde teostamist ja vastavasisuluse akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Kubija spordikeskuse tehislumetootmise taristu projekteerimine"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 18. veebruar 2020 kell 10.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind, võrdsete hindade korral varem saabunud pakkumus

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 – Tehniline kirjeldus

Lisa 2 – Eskiisid ja spetsifikatsioonid