Hangete arhiiv

« Tagasi

Koreli oja voolusängi veetaimestiku niitmistööd

Hanketeade

 

Hanke nimetus: Koreli oja voolusängi veetaimestiku niitmistööd

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Anne Vahtla, tel. 5333 1142

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hanke objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas Koreli oja voolusängi veetaimestiku niitmistööd lõigus Petseri tn – Tartu tn.

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn

Lisa 1 – tehniline kirjeldus

 

  1. Hanke kogus ja kestus

Hanke kogus: ca 1,5 ha
Hanke kestus: 15. august 2019.

 

6.      Hanke üldtingimused

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Hinnapakkumus – lisa 2

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada Koreli oja voolusängi veetaimestiku niitmistööd"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 22.juuli 2019, kell 14:00.

 

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Hinnapakkumuse vorm