Hangete arhiiv

« Tagasi

Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamise omanikujärelevalve teenus

Hanketeade

 

Hanke nimetus: Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamise omanikujärelevalve teenus

 

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Raiko Palm

 

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamise omanikujärelevalve teenuse osutamine.

 

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn. Teenuse tehniline kirjeldus on esitatud hankedokumentides.

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

Hankelepingu kestus – ehitustööde tähtaeg 30. september 2019.

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena igakuiselt pärast vastava akti allkirjastamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja peab omama vastava kompetentsiga spetsialiste. Omanikujärelevalvet teostaval isikul peab olema kehtiv kutse:

  • Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 või
  • Maastikuehitaja, tase 5.

Kinnitus vastava pädevusega isiku nõusolekust hankes osalemiseks peab olema pakkumuses esitatud.

Ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel.

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne).

 

Nõuete puudumist kontrollib hankija.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro. Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamise omanikujärelevalve teenus"

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 26. juuli 2019 kell 10.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

 

Hanketeate lisad:

Tehniline kirjeldus;

Tegevusaruanne;

Ehitustööde ülevaatuse tabel.