Hangete arhiiv

« Tagasi

Kettamassiivi ostmine

Hanketeade

Hanke nimetus: Kettamassiivi ostmine

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Allan Liblik, allan.liblik@voru.ee

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on kettamassiiv Võru Linnavalitsusele.

  1. Tehniline kirjeldus

Tehniline kirjeldus on toodud Lisas 1.

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

Lepingu kestus: kohustuste täitmiseni

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.
Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist.
Hankija ei tee ettemakseid.

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 21 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.
Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Pakkumus pealkirjastada „Kettamassiiv".

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 03.10.2019 kell 13:00.

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi. Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind

Hanketeate lisad:
Lisa 1 – Kettamassiivi tehniline kirjeldus