Hangete arhiiv

« Tagasi

F.R. Kreutzwaldi 39a hoone lammutus

Hanketeade

Hanke nimetus: F.R. Kreutzwaldi 39a hoone lammutus

  1. Hankija

Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, risto.aim@voru.ee, tel: +372 53474332

  1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

  1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Võru linnas F.R. Kreutzwaldi 39a hoone lammutus.

  1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Võru linn.

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: vastavalt vajadusele.
lepingu kestus: kuni 21 veebruar 2020.

6.      Hankelepingu üldtingimused

  • Teenustöid tellitakse tellimuskirja alusel.
  • Kui tellimuse maksumus ületab 2000 eurot (käibemaksuta summa), sõlmitakse tellimuse kohta kirjalik leping.
  • Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.
  • Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

  1. Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.

Pakkumus pealkirjastada „Võru linnas F.R. Kreutzwaldi 39a hoone lammutus "

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 17.02.2020 kell 13.00

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

Madalaim hind selgitatakse välja ja hinnatakse iga hinnatabeli rea kohta eraldi.

Hanketeate lisad:

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Maksumuse tabel

Asendiplaan