Hangete arhiiv

« Tagasi

Endise Võru naftaterminali reostusuuringu ja reostuse likvideerimise tegevuskava koostamine

1. Hankija
Võru Linnavalitsus
Registri number: 75019980
Aadress: Jüri tn 11, 65620 Võru
Kontaktisik (vastutav isik): Tauno Asi
 
2. Hankemenetluse liik
Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.
 
3. Hankelepingu objekt
Käesoleva hanke objektiks on endise Võru naftaterminali (Kose tee 8) reostusuuringu ja reostuse likvideerimise tegevuskava koostamine.
 
4. Tehniline kirjeldus
Teenuse osutamise koht: Võru linn
 
5.   Hankelepingu kogus ja kestus
lepingu kestus: 01.08.2019
 
6.      Hankelepingu üldtingimused
Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.
Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tarnitud kauba üleandmist või tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti.
Ettemaksu ei võimaldata.
 
7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei.
 
8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale
Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.
 
9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
 
10.    Pakkumuse koostamine
Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.
Struktuur:
1. Hinnapakkumus – lisa 2
Pakkumus allkirjastada digitaalselt.
 
11.       Pakkumuste esitamine
Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee.
Pakkumus pealkirjastada "Endise Võru naftaterminali reostusuuringu ja reostuse likvideerimise tegevuskava koostamine"
 
Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 23.05.2019 kell 12.00.
 
12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid
Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.
Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind
 
Hanketeate lisad: