Esimene klass 2019

 

Võru Linnavalitsusele 1. märtsiks 2019 lapsele elukohajärgse kooli määramiseks esitatud taotluste alusel on kõikidele Võru linna lastele määratud kool. Lastele, kelle kohta taotlust ei esitatud, määrati kool linnavalitsuse poolt moodustatud komisjoni otsusega. Alljärgnevas nimekirjas on lapsed, kelle kohta on avaldus esitatud ning vanem on andnud loa oma lapse nime avalikustamiseks veebilehel. Infot lapsele määratud kooli kohta saab e-posti aadressilt anita.kikas@voru.ee või telefonilt 785 0911.

Hiljemalt 31. maiks 2019 peab vanem esitama lapsele määratud elukohajärgsesse munitsipaalkooli järgmised dokumendid:
1) taotlus;
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
4) õpilase tervisekaardi selle olemasolul;
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaardi;
6) foto sisseastujast, suuruses 3 × 4 cm.

Dokumentide tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse kooli koht vabaks ja pakutakse seda järgmisele soovijale.

Võru Kreutzwaldi Kool    

Artur Adamberg
Rasmus Adamson
Kelli Janelle Aganits
Kris Dellmann
Emma-Ronja Elstein
Romet Haljaste
Kaspar Helde
Jakob Otto Jeedas
Kerstin Kalda
Benedict Kangur
Jasper Kelp
Henri Kender
Hanno Kolga
Andres Koppel
Andreas Kroon
Laureen Kubi
Kairon Kuus
Steven Kõlli
German Kõrran
Emily Kägo
Martin Kägo
Laura Mirell Laurits
Tarel Lehiste
XXX
XXX
Liselle Maksimov
Richard Maksimov
Viktor Matšalov
Noelle Adele Meldre
Marten Mustrik
Karl Johannes Muts
XXX
Marken Mürk
Martin Mürk
Enely Needo
Oliver Needo
Keio Niidumaa
Silven Ojaots
Tom Oss
Marta Parmasson
Teele Pavlov
Anna-Maria Pedras
Keven Pent
Karl-Aleksander Perv
XXX
Bert Poola
XXX
Laurabel Ramp
Maiken Ristisaar
Annabel Rõngas
Alexandra Räst
Loreen Shisell Ränkel
Revon Rüütli
Brigitta Anett Saareots
Sten Martin Sammelsoo
Kristen Silm
Heili Eliise Simson
Saskia Siska
Mirelle Strandmann
Kristofer Sõrmus
Olivia Taaber
XXX
Markus Tammesoo
XXX
Karolin Toom
Ranno Tooming
Sandra Treier
Chris Uibo
Jane-Lisete Vahtra
XXX
Elisabet Vasiljev
Henri Viira
Marten Vodi
XXX
Jaanus Cem Yavuz

Võru Kesklinna Kool

Lisete Aasa
Kirsika Armulik
Alisa Berjožkina
Elinora Buht
Raner Eerik
Madli Eskla
Ken-Kasper Hausman
Ivo Hillep
Ken Hayden Hödemann
Remi Ilves
Brita Ilves
Kristelle Jõgi
Andreas Kalder
Liisbet Lang
Gerlin Liiva
Leon Lind
Andri Lubi
Janete-Marleen Luisk
Mihkel Mikk
Rume Ron Minka
Isabel Nahksepp
Brennet Paat
Kristofer Parv
Jessika Peebo
Henri Põldes
Sebastian Ratt
Rolan Ruotsi
Ruben Johannes Räim
Oliver Saarniit
Sten-Markel Saarva
Johann Saks
Lauri Savvest
Steven Sisas
Laureen Sults
Tauri Sumerkin
Stefi Taaber
Uku Ottomar Tamberg
Robert Timmo
XXX
XXX
Deisy Tuhkanen
Emma Tuvikene
Kertu Udras
Renet Uibo
Elisabeth Umda
Braian Vaglakes
Laura-Liisa Vassin
Lauri-Sten Vassin
XXX
Victoria Andreane Margareth Wilde
Laurete Viljaste
Oskar Voogla

Kooli valik peale elukohajärgse kooli määramist

Juhul, kui vanem soovib valida lapsele teise kooli või on tegemist mõne teise omavalitsuse lapsega, kelle vanemate sooviks on, et laps läheb Võru linna kooli, tuleb teha taotlus koolile järgmistel kontaktidel:

Võru Kreutzwaldi Kool
aadress: Kooli 7
e-post: kool@vkrk.edu.ee
info telefonil: 782 8100

Võru Kesklinna Kool
aadress: Vabaduse 12
e-post: kesklinn@tamula.edu.ee
info telefonil: 782 3636

Koolid võtavad avaldused vastu, kuid vastus koolikoha saamise kohta tehakse pärast 31. maid 2019. Selleks ajaks on selgunud, kas koolides on tekkinud vabu kohti. Vabade kohtade täitmisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: esmajärjekorras antakse koht koolis lastele, kelle enda ja vähemalt ühe lapsevanema elukoha aadressiks on rahvastikuregistri andmetel olnud viimase aasta jooksul katkematult Võru linn. Nende hulgast eelistatakse lapsi, kelle sama pere teised lapsed õpivad või lapsevanem töötab samas koolis.

Täiendav info

Võru Linnavalitsuse haridusnõunik Anita Kikas
telefon 785 0911 või e-posti aadress anita.kikas@voru.ee