Esimene klass 2018

 

Võru Linnavalitsusele 1. novembriks 2017 lapsele elukohajärgse kooli määramiseks esitatud taotluste alusel on kõikidele Võru linna lastele määratud kool. Lastele, kelle kohta taotlust ei esitatud, määrati kool linnavalitsuse poolt moodustatud komisjoni otsusega. Alljärgnevas nimekirjas on lapsed, kelle kohta on avaldus esitatud ning vanem on andnud selgelt loa oma lapse nime avalikustamiseks veebilehel. Infot lapsele määratud kooli kohta saab e-posti aadressilt anita.kikas@voru.ee või telefonilt 785 0911.

Hiljemalt 31. maiks 2018 peab vanem esitama lapsele määratud elukohajärgsesse munitsipaalkooli järgmised dokumendid:

1) taotlus;
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
4) õpilase tervisekaardi selle olemasolul;
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaardi;
6) foto sisseastujast, suuruses 3 × 4 cm.

Dokumentide tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse kooli koht vabaks ja pakutakse seda järgmisele soovijale.

Võru Kreutzwaldi Kool

Oliver Abel
Markus Bander
Melani Baumann
XXX
XXX
Joss Dolenko
XXX
XXX
Daniel Härm
Robin Ilves
Sofi Ivanka Ivan
Markus Johanson
Silver Jürgenson
Karl-Mattias Kaaristo
Arlete Kala
Patric Lucas Kaldo
Mirell Kamber
Kaisa Kamberg
Dairon Kangru
Mirjam Kangru
XXX
Martin Karu
Jasper Kelp
Kert Kipasto
Andri Kiš
Hanno Kolga
Lene Kommer
Marie Koor
Ramon Kuhlberg
Oskar Kupits
XXX
Johanna Kuusing
Robert Külla
XXX
XXX
Kristelle Annemarri Lauri
Annabell Leheste
Sebastian Lepp
XXX
XXX
XXX
XXX
Mirtel Maasik
XXX
Roland Mokrik
Marten Mõttus
Aron Aare Mõttus
Keron Männiste
XXX
XXX
Kratmar Müürsepp
Alicia Nassar
Kristofer Nool
Roger Olesk
XXX
Erich Paju
XXX
Tristan Pilv
Berit Poola
Katrin Prijateleva
XXX
Lisandra Põldmaa
Deliise Rammo
Ruto Rannamägi
Kerstin Räbovõitra
Emiilia Räim
Mathias Saaron
Marian Saia
Kert Saksjaak
XXX
Katri Liisa Selgis
Karola Siilbaum
Isabel Siilbaum
Kristen Silm
Paul Jonathan Sissass
Merilyn Suitsik
Kenor Sults
Lisandra Suve
XXX
Markus Tammesoo
Anete Tasso
Kermo Tiidu
Jasmin Tuvikene
Aleksandr Ustjanov
Eerik Vahtra
Märten Vallask
Lisanna Varik
XXX
Rihard Vähi

Võru Kesklinna Kool

Ats Marten Adamson
Vanessa Bahmatšev
Janelle Eelsoo
Miia Goos
Jan-Erik Haak
Ken-Kasper Hausman
Raimond Hiller
Demin Hingla
Heiki Hollo
Mirja Silva Kaljula
Karilin Kimask
Maribel Koomer
Artur Kruuda
Annegrete Kumm
Joosep Kürsa
Rico Ladva
Rasmus Lepistik
Mairold Mae
Richard Maksimov
Liselle Maksimov
Mirco Michelson
Reena Mälton
Grete Ojaperv
Kaspar Conrad Oras
Geiri Otsman
Rasmus Palojärv
Keven Pent
XXX
Hugo Pooga
XXX
Marin Reismann
Edwin Ruseckas
Mariliina Sanin
Armin Selts
Axel Silm
Dan Sebastian Silm
Sander Siska
Cris Zeiger
Hardi Taaber
Georg Janar Taal
Loore Tagen
Kris Markus Tamberg
Renor Tarnaste
Karl Uibusaar
Marta Vaagert
Rasmus Vahemets
Riko Varusk
Cathleen Vähi

Kooli valik peale elukohajärgse kooli määramist

Juhul, kui vanem soovib valida lapsele teise kooli või on tegemist mõne teise omavalitsuse lapsega, kelle vanemate sooviks on koolitee alustamine Võru linna koolis, tuleb teha taotlus kooli astumiseks otse koolile järgmistel kontaktidel:

Võru Kreutzwaldi Kool
aadress: Kooli 7
e-post: kool@vkrk.edu.ee
info telefonil: 782 8100

 

Võru Kesklinna Kool

aadress: Vabaduse 12
e-post: kesklinn@tamula.edu.ee
info telefonil: 782 3636

Koolid võtavad avaldused vastu, kuid vastus koolikoha saamise kohta tehakse pärast 31. maid 2018. Selleks ajaks on selgunud, kas peale elukohajärgse kooli määramise nimekirjades olevate laste vanemate poolt kooli astumise taotluste esitamist on tekkinud koolides vabu kohti. Nimetatud vabade kohtade täitmisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: esmajärjekorras antakse koht koolis lastele, kelle enda ja vähemalt ühe lapsevanema elukoha aadressiks on rahvastikuregistri andmetel olnud viimase aasta jooksul katkematult Võru linn. Nende hulgast eelistatakse lapsi, kelle sama pere teised lapsed õpivad või kelle vähemalt üks lapsevanem töötab samas koolis.

Täiendav info:

Võru Linnavalitsuse haridusspetsialist Anita Kikas
telefon 785 0911 või e-posti aadress anita.kikas@voru.ee