Ametnike hariduse ja eriala teave

Valitsus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnapea Anti Allas 785 0903 anti.allas@voru.ee Kab 17, E 15.00 - 17.00
Abilinnapea  Toomas Sarapuu 785 0906 toomas.sarapuu@voru.ee  Kab 14, E 15.00 - 17.00
Abilinnapea  Sixten Sild 785 0907 sixten.sild@voru.ee Kab 19, E 15.00 - 17.00

 

Linnakantselei (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnasekretär  Ülle Müürsepp 785 0916 ylle.myyrsepp@voru.ee Kab 22,
E 14.00 - 17.00,
T 9.00 - 12.00
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maia Anderson 785 0900
527 5780
info@voru.ee, maia.anderson@voru.ee  Kab 18
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maire Agar 785 0939 maire.agar@voru.ee Kab 13
Avaliku teabe spetsialist  Anneli Nelk 785 0901 anneli.nelk@voru.ee Infosaal
Registripidaja  Sirje Randver 785 0914 sirje.randver@voru.ee Kab 8,
E-N 10.00 - 12.00,
15.00 - 17.00
R 10.00 - 12.00
Infotehnoloog Allan Liblik 785 0913 allan.liblik@voru.ee Kab 30
 

Avalikud suhted

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Avalike suhete spetsialist  Marianne Mett 785 0948
5344 1055
marianne.mett@voru.ee Kab 20
Linnalehe toimetaja  Ulis Guth 512 0787 ulis.guth@voru.ee Kab 16

 

Arendus

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Arendusnõunik  Tiina Hallimäe 785 0922 tiina.hallimae@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00
Arenduspetsialist  Kaire Kalk 785 0918 kaire.kalk@voru.ee Kab 20 E 13.00-15.00

 

Juriidiline osakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Juriidilise osakonna juhataja  Esko Hillep 785 0938 esko.hillep@voru.ee

Kab 28,
T 10.00-12.00
R 9.00-12.00

Jurist-nõunik  Kristi Viert 785 0944 kristi.viert@voru.ee Kab 12,
T
 10.00-12.00
R 9.00-12.00

 

Haridus- ja kultuuriosakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond  Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja  Peep Poltimäe osakonna töö juhtimine,  omavalitsuste vaheline arvlemine, õpilastransport, noorte projektlaagrite üle  järelevalve teostamine, spordiregister

785 0937

peep.poltimae@voru.ee

Kab 29 
K 14.00 - 17.00
N 9.00-12.00

Haridusspetsialist  Anita Kikas kooli määramine, koolikohustuse täitmise kontroll, hariduse arengukavad, lasteaia õppekulu maksmisest vabastamine, ranitsatoetused

 

785 0911

anita.kikas@voru.ee

 

Kab 29
Kultuurispetsialist  Inge Tolga kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused ja arengukavad, avalike ürituste korraldamise taotlused, eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle järelevalve teostamine

785 0904, 518 6850

inge.tolga@voru.ee

Kab 29

 

Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  vakantne osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele


785 0921
5307 6521

 

Kab 4 Tartu 23,
E 15.00-17.00
N 10.00-12.00
Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Virgu Treimut sünnitoetused, eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste


785 0940
521 1290

virgu.treimut@voru.ee

Kab 7 Tartu 23,
E 15.00-17.00
K 10.00-12.00
N 9.00-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus, matusetoetus, abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

785 0942
523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Kab 2 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-17.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Siiri Martinson hoolduse seadmine ja hooldajatoetus, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid

785 0941
5307 1919

siiri.martinson@voru.ee

Kab 3 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-17.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist  Terli Linnas  


785 0924
529 8472

terli.linnas@voru.ee

Kab 6 Tartu 23,
T 8.30-12.00
N 13.30-16.00
Lastekaitsespetsialist  vakantne  


785 0925
 

 

Kab 5 Tartu 23,
E 13.30-17.00
N 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist Riina Mandel  


785 0943
521 3660

riina.mandel@voru.ee

Kab 1 Tartu 23,
E 8.30-12.00
K13.30-16.00
 

Linnamajanduse osakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Linnamajanduse osakonna juhataja  Raiko Palm

 

osakonna töö juhtimine

785 0949, 5912 9129

raiko.palm@voru.ee

Kab 15,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja  Risto Aim osakonna töö juhtimine, teede ja tänavate hoolduse korraldamine

7850 926, 5347 4332

risto.aim@voru.ee 

Lembitu 2,
E 13.00-17.00
K 10.00-12.00
Peaarhitekt  Diana Vene üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine,  muinsuskaitsealal remondi toetuse korraldamine

785 0931

diana.vene@voru.ee

Kab 7,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Peaarhitekt  Ülevi Eljand linna ruumilise arenguga seonduvate konseptsioonide ja visioonide koostamise nõustamine

 

ylevi.eljand@voru.ee

 
Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv jäätmemajanduse korraldamine,  keskkonna- ja looduskaitseliste toimingute teostamine, heakorra-alane järelevalve

785 0915

tiina.randjarv@voru.ee

Lembitu 2,
E 13.00-17.00
K 10.00-12.00
Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla haljastusega seonduvate toimingute teostamine, raielubade väljastamine,  reklaami paigalduse kooskõlastamine

785 0929

anne.vahtla@voru.ee

Lembitu 2,
E 13.00-17.00
K 10.00-12.00
Linnavarade vanemspetsialist  Eve Saaremägi linnavara kasutusse andmise, võõrandamise ja haldamise korraldamine, linna huvide esindamine korteriühistutes

785 0946

eve.saaremagi@voru.ee

Kab 11,
E 13.00-17.00
K 10.00-12.00

Arhitekt-planeerija  Teenistussuhe ajutiselt peatatud (asendab maakorraldaja-geodeet) detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine

 

  
Maakorraldaja-geodeet Tauno Asi maakorralduslikud toimingud, geodeetiliste tööde andmebaasi pidamine, planeeringute koostamise korraldamine

785 0928

tauno.asi@voru.ee

Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Planeerimisspetsialist Remida Aasamäe hoonete projekteerimistingimuste koostamine, maamaksuga seonduvad toimingud, planeeringute ja ehitusprojektide andmebaasi pidamine

785 0930

remida.aasamae@voru.ee

Kab 4,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar ehitus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlemine,  rajatiste projekteerimistingimuste koostamine, ehitusalane järelevalve

785 0934

rain.raitar@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Ehitusspetsialist  Kalmer Vislapuu kaevelubade väljastamine, tellija funktsioonide täitmine linnaeelarvest ehitatavatel objektidel

785 0947

kalmer.vislapuu@voru.ee

Kab 6,
E 14.00-16.00 N 9.00-11.00
Majandusspetsialist  Egon Taal sissesõidulubade väljastamine,  linnale kuuluva vara korrashoiu korraldamine, linnavalitsuse korraldatud üritustel liikluse korraldamine

785 0933

egon.taal@voru.ee

Kab 11,
E 14.00-16.00
N 9.00-11.00
Kalmistu järelevalve spetsialist  Asa Mõttus Võru linnakalmistul hauaplatsi või -koha eraldamine, matuste korraldamise nõustamine ja abistamine

782 8620, 527 9010

asa.mottus@voru.ee

Võru linnakalmistu - Kose tee 2
 

Rahandusosakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Rahandusosakonna juhataja  Kerstin Tammjärv 785 0919 kerstin.tammjarv@voru.ee Kab 23,
E 15.00-17.00
Pearaamatupidaja-juhataja asetäitja   Hele Purge 7850 920  hele.purge@voru.ee  Kab 25
Pearaamatupidaja asetäitja  Kati Pintmann 785 0910 kati pintmann@voru.ee Kab 26
Vanemraamatupidaja Viire Ilves 785 0953 viire.ilves@voru.ee Kab 26
Vanemraamatupidaja  Maie Palsi 785 0956 maie.palsi@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Vilve Alliksoo 785 0952 vilve.alliksoo@voru.ee Kab 26
Raamatupidaja   Karin Kähr 785 0955 karin.kahr@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Maire Lepa 785 0954 maire.lepa@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja  Signe Hillep 785 0951 signe.hillep@voru.ee Kab 5
Raamatupidaja Kersti Tovinen 785 0909 kersti.tovinen@voru.ee Kab 24 kassa,
E-R 9.00-12.00 13.00-16.00
Ökonomist  Piret Kooser 785 0912 piret.kooser@voru.ee Kab 26
 

Sisekontrolör

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sisekontrolör Sirje Peris 785 0932 sirje.peris@voru.ee Kab 15

 

Volikogu

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Volikogu esimees Ülo Tulik 785 0936 volikogu@voru.ee Kab 1
Volikogu referent Helin Vuks 785 0935 helin.vuks@voru.ee Kab 2