VÄLTIMATU SOTSIAALABI

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.
Kestvus Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.
Õigusakt Sotsiaalhoolekande seadus § 5 ja § 8
Vastutajad

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja Maarika Pilt, tel 785 0940, 521 1290 e-post maarika.pilt@voru.ee

Nöörimaa Tugikodu direktor Maarika Loodus 786 4765, 521 8725 e-post  maarika.loodus@voru.ee ja korrapidajad  5300 7637

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Vältimatu sotsiaalabi saamiseks on vajalik isiklikult pöörduda sotsiaaltööosakonda või Nöörimaa Tugikodusse.
Vajaminevad dokumendid Isikut tõendav dokument