Võru linna valimiskomisjoni koosseis

 

Esimees: linnasekretär Ülle Müürsepp
Liikmed: Maire Agar
  Anneli Nelk
  Helin Vuks
  Maie Palsi
  Kersti Kalda
  Rain Raitar

 

Liikmed kinnitatud  Võru Linnavolikogu 14. juuni 2017  otsusega nr 32  "Võru linna valimiskomisjoni moodustamine"

Võru linna valimiskomisjon asub Võru Linnavalitsuses, Jüri 11, Võru linn volikogu kantseleis kabinet 2.

Võru linna valimiskomisjoni esimees Ülle Müürsepp
Telefon 785 0916, 5305 0225
E-post ylle.myyrsepp@voru.ee

 

Valimised 2017

 

Kohalike omavalitsuste valimised 2017
Infot valijale
Vabariigi Valimiskomisjon
Võru LV 03.12.2014 määrus nr 10   "Valimisjaoskondade moodustamine"