Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2019

« Back

Linnavalitsuse istung 16. jaanuaril

Ürituse kooskõlastamine ja parkla sulgemine
Osaühingule Sport Fishing Estonia anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula talv 2019" raames kalapüügi võistluskeskuse rajamiseks 26. jaanuaril 2019 kella 8.30–15.30 Võru linnas Vee tn 6a asuvas parklas. Parkla suletakse kella 8–16.

Vara omandamine
Osaühingult Aigren omandatakse maaüksus Võru linnas Räpina maantee T2 (katastritunnus 91901:001:0283, pindala 171 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) hinnaga kolm eurot ruutmeetri kohta.

Aadresside määramine
Määrati uued lähiaadressid viieteistkümnele maaüksusele:  
Allika tn 7 uus aadress on Viki tn 4; Kraavi tn 17a uus aadress on Roopa tn 22; Kraavi tn 17b uus aadress on Roopa tn 22a; Kubja põik 10 uus aadress on Jalaka tn 3; Lauluväljaku tn 1 uus aadress on Lauluväljaku tn 2; Lauluväljaku tn 3 uus aadress on Lauluväljaku tn 4; Lauluväljaku tn 5 uus aadress on Lauluväljaku tn 6; Lauluväljaku tn 7a uus aadress on Lauluväljaku tn 8; Lauluväljaku tn 7 uus aadress on Lauluväljaku tn 10; Lauluväljaku tn 2 uus aadress on Lauluväljaku tn 1; Lauluväljaku tn 6 // 6a uus aadress on Lauluväljaku tn 3 // 3a; Lauluväljaku tn 8 uus aadress on Kanarbiku tn 7; Liitva tn 4 uus aadress on Ringtee 3; Luha tn 22a uus aadress on Koreli tn 97; Pärna tn 3 uus aadress on Mooni tn 3.

Samuti määrati unikaalaadressid viiekümnele hoonele.

Maamaksust vabastamine 2019. aastal
Maamaksust vabastati 2019. aastal kolm represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikut okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Tamula rannapromenaadi rekonstrueerimine ja uuendamine".

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusload maasoojuspuuraukude rajamiseks asukohaga Oksa tn 8; asukohaga Silikaadi tn 9; asukohaga Roosi tn 16.

Võru linna 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
Kinnitati Võru linna 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava ning toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja aruande regulatsioon.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn