Uudised ja teated

Võru linna lasteaedade töö taastatakse piiratud mahus alates 18. märtsist

Head lasteaialaste vanemad! Hetkel on keeruline aeg, sest koroonaviirus levib jätkuvalt Võrus. Vabariigi Valitsuse sõnum on, et kui vähegi võimalik, tuleb laps lasteaiast koju jätta. Paraku ei...

Linnavalitsuse ruumides kodanike vastuvõttu ei toimu

Linnavalitsuse ruumides kodanike vastuvõttu ei toimu. Inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel http://www.voru.ee/et/ametnikud5 .   Linnavalitsuse infosaal on...

Informatsioon ja juhised Lõuna-Eesti Haiglalt

Koronaviiruse kohapealne levik on Võrus analüüsidega kinnitatud. Kuidas haigus siia jõudis, pole täna üldse enam oluline. Süüdistamine ei aita kedagi. Väga oluline on hoopis see, et täna...

Head Võru linna lasteaedades käivate laste vanemad!

Palun andke esmaspäevaks, 16. märtsiks kella 9ks hommikul oma rühma õpetajatele (teie lapse rühma tavapä rasele e-kirja aadressile) teada, kes soovib tingimata oma lapse(d) lasteaeda tuua...

Võru Linnavalitsus palub teatada abivajajatest inimestest

Palume jälgida oma naabruskonda ja teavitada sotsiaaltööosakonda puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Palume...
Showing 16 - 20 of 49 results.
Items per Page 5
of 10