Uudised ja teated

Võrus toimub noorte teaduskonverents

Neljapäeval, 22. novembril kella 12–15.30 toimub Võru Kandles teaduskonverents „Eeskuju kui piiride avardaja". Teaduskonverentsiga pannakse punkt ürituse aastale „100 aastat eestikeelse...

Linnavalitsuse istung 21. novembril

Arengukava kinnitamine Kinnitati Võru Järve Kooli arengukava 2019-2024. Laste arvu suurendamine koolieelsete lasteasutuste rühmades Linna koolieelsetel lasteasutustel lubati...

Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 14. novembri 2018 korraldusega nr 465 kehtestati Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering.   Planeeringuala suurusega u 0,4 ha asub kesklinna asumis ning...

Võru Linnavolikogu istung 14. novembril

Istungi alguses andis Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm volikogu liikmetele ülevaate Taara linnaku laienemise detailplaneeringu algatamisega kavandatud...

Linnavalitsuse istung 14. novembril

Üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine Kinnitati Võru linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisud. Võru Kreutzwaldi Kool : lastevanemate esindajad Merle Koop, Andres...
Showing 11 - 15 of 146 results.
Items per Page 5
of 30