Uudised ja teated

« Back

Ohtlikud jääpurikad ja lumi tuleb katustelt eemaldada

Tänu külmale ilmale ja soojale päikesele on väga paljude Võru linna hoonete räästasse ja vihmaveesüsteemide külge tekkinud jääpurikaid. 
Võru Linnavalitsus palub kõigil majaomanikel või -valdajatel oma hooned üle vaadata ja kõnnitee kohale jäävad jääpurikad ära koristada.
Juhul, kui koristustööde korraldamisega läheb aega, tuleb ohtlik ala piirata turvalindiga ja välja panna hoiatussilt.
Samuti palume kõigil jalakäijatel olla tähelepanelikud ja hoiduda otseselt jääpurikate all kõndimisest.