Uudised ja teated

« Back

Linnavalitsuse istung 4. aprillil

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 20. aprillil 2018 kella 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 7–17.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Raudtee tn 16 kinnistule üksikelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba:
garaaž-töökoja laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Räpina mnt 22b;
elamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Savi tn 5;
laohoone ümberehitamiseks asukohaga Pikk tn 20c.

Muudatus Võru Linnavalitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus
Linnavalitsuse struktuuris muudeti maakorraldaja-geodeedi ametikoht maanõuniku ametikohaks.

Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosseisu kinnitamine
Kinnitati Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosseis järgmiselt:
linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson (esimees), linnavolikogu liige Margit Kõivomägi (aseesimees), Võrumaa Arenduskeskuse esindaja Kadri Kangro, Lõuna-Eesti Haigla AS esindaja Karmen Raag, G4S esindaja Liisi Pehka.                

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn