Uudised ja teated

KredEx avas taotlusvooru kodutoetuse taotlemiseks lasterikastele peredele

Riiklik toetus on mõeldud kolme- ja enamalapseliste perede elamistingimuste parandamiseks ning kaasajastamiseks. Võrreldes möödunud aastaga on kasvanud toetuse piirmäärad. Taotlusi saab esitada 20. aprillini.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa arvatud) ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust on oodatud taotlema ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud. Lisaks eluaseme püstitamise, renoveerimise või ümberehitamise töödele võib toetust kasutada eluaseme ostmiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sh on eluase pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt väike.

Kui varem oli suurim toetussumma 8000 eurot ning teistkordsel taotlemisel 5000 eurot, siis nüüd on suurim taotletav toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.

Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta leiate KredExi kodulehelt www.kredex.ee/kodutoetus

Seoses praeguse eriolukorraga riigis ei ole võimalik minna kontorisse konsultatsioonile, kuid jätkuvalt vastatakse teie kõnedele ja e-kirjadele. Küsimustele vastab KredExi toetuste haldur  Anu Holmberg (anu.holmberg@kredex.ee, tel +372 667 4110) ja Võru Linnavalisuses lastekaitsespetsialist Hannela Teaste (hannela.teaste@voru.ee, tel. 785 0943). Vastused enamlevinud küsimustele leiate ka siit   https://kredex.ee/et/kodutoetuse-kkk.