Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 4. märtsil

Ürituse kooskõlastamine
Kaitseväele anti nõusolek Kuperjanovi jalaväepataljoni taasloomise 28. aastapäeva tähistamise raames piduliku rongkäigu korraldamiseks 15. märtsil 2020 kella 11.00–12.30. Rongkäik kulgeb marsruudil Kose tee – F. R. Kreutzwaldi tn – Jüri tn – L. Koidula tn – F. R. Kreutzwaldi tn – Kose tee. Kella 14.00 - 17.30 on kõigil huvilistel võimalus külastada Taara linnakut ja tutvuda kaitseväe relvastuse ning tehnikaga. Pakutakse sõdurisuppi ja päeva lõpetab traditsiooniline näidislahing.

Võru linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
Kinnitati Võru linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava ning toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja aruande regulatsioon. Huvihariduse ja huvitegevuse toetust saab taotleda kuni 15. märtsini 2020.

Projektis osalemine
Otsustati esitada SA INNOVE toetusmeetme "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" taotlusvooru projekt "Kaasava hariduse võimaluste loomine Võru linna põhikoolides".

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru kevadlaat" korraldamiseks Võru keskväljakul 20. märtsil 2020 kella 9–16.

Enampakkumise korraldamine vallasvara võõrandamiseks
Korraldatakse jõusaali FORTIUS võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras,  alghinnaga 500 eurot, "osta kohe" hinnaga 1000 eurot.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elisa Eesti AS-i kasuks Männiku tänav T2 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Liiva tänav T3 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn