Uudised ja teated

« Back

Linnavalitsuse istung 17. oktoobril

Toetuse andmine
Mittetulundusühingule Toetuskeskus Meiela anti toetust 1296 eurot lähetuskulude katteks, et osaleda Võru linna sõpruslinnas Suwalkis (Poola) 19.–22. novembrini 2019 toimuval puuetega inimestele suunatud rahvusvahelisel St. Andrew's ballil.

Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
Moodustati Võru linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogud.
Võru Lasteaed Okasroosike: Janeli Aasa, Merli Kiilo, Kätlin Järvepera, Mariann Toots, Pirjo Künnapuu, Maret Melts (õpetajate esindaja).
Võru Lasteaed Päkapikk: Diana Ruitlane-Rüütli, Kadri Vaglakes, Argo Tammemägi, Merle Kattai, Kristel Toots, Kairi Buht, Liisi Kondratjeva, Marianne Mett, Monika Pärnamets, Mirja Ots, Liivi Savi (õpetajate esindaja).
Võru Lasteaed Punamütsike: Mariana Asi, Kristiina Tint, Tiina Saarniit, Birgit Masing, Oksana Aasa, Sigrit Käärt, Kadi Utsal, Stina Kraam, Kristi Kulla, Merlin Heletäht, Marju Parv, Merike Ilves (õpetajate esindaja).
Võru Lasteaed Sõleke: Birgit Truu, Tatiana Panichkina, Agne Allas, Triin Ojasoo, Anneli Johanson, Meelis Leis, Kairi Hirs, Teele Seim, Hedi Kaupo-Vessin, Agne Kull, Kristel Urb, Sirly Säre, Juta Boitsov (õpetajate esindaja).
Võru linna esindajad määratakse Võru Linnavolikogu otsusega.

Üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
Kinnitati Võru linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisud.
Võru Kreutzwaldi Kool: lastevanemate esindajad Merle Koop, Andres Linnasaar, Tõnu Jõgi, Consuelo Laanemäe Räim, õppenõukogu esindaja Aivar Halapuu, õpilaste esindaja Triin Hordo.
Võru Kesklinna Kool: lastevanemate esindajad Reet Utsu, Kristi Vals, Kristi Soll, Jaan Randvere, Kati Malinovski, Janne Tasso, Oksana Aasa, Hans Saarniit, Margus Reismann   , õppenõukogu esindaja Triinu Kärbla, õpilaste esindaja Mirtel Kuuse.
Võru Täiskasvanute Gümnaasium: vilistlaste esindajad Kalev Kleinert ja Gerli Leok, toetava organisatsiooni esindaja Merle Koik, õpilaste esindaja Kadri Laasi, õppenõukogu esindajad Tiit Vaher, Lilia Vildo.
Võru Järve Kool: lastevanemate esindajad Helin Kõivsaar, Jana Kristoving, Anneli Männiste, toetavate organisatsioonide esindaja Ulvi Raid, õppenõukogu esindaja Eve Morel.
Võru linna esindajad määratakse Võru Linnavolikogu otsusega.

Laste arvu suurendamine koolieelsete lasteasutuste rühmades
Anti luba linna koolieelsetel lasteasutustel suurendada laste arvu sõimerühmades kuni kahe lapse võrra, aiarühmades kuni nelja lapse võtta ja liitrühmades kuni kahe lapse võrra.

Loa andmine linnavara võõrandamiseks
Võru Muusikakoolile anti luba võõrandada läbi enampakkumise tiibklaver Blüthner.

Kinnisasjade piiride muutmine
Muudeti F. R. Kreutzwaldi tn 39 (sihtotstarve 100% ärimaa) ja F. R. Kreutzwaldi tn 39a (sihtotstarve 100% ärimaa) kinnisasjade piire vastavalt maakorralduskavale ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
F. R. Kreutzwaldi tn 39, sihtotstarve 50% ärimaa, 50% elamumaa;
F. R. Kreutzwaldi tn 39a, sihtotstarve 100% ärimaa.

Muudeti Kooli tn 4 (sihtotstarve 100% ärimaa), Kooli tn 6 (sihtotstarve 100% ärimaa) ja Kooli tn 8 (sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) kinnisasjade piirid vastavalt maakorralduskavale ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Kooli tn 4, sihtotstarve 100% ärimaa;
Kooli tn 6, sihtotstarve 100% ärimaa;
Kooli tn 8, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek Karja tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Anti nõusolek Kanepi tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn