Uudised ja teated

« Back

Linnavalitsuse istung 24. jaanuaril

Pilootprojektis osalemine 
Otsustati osaleda partnerina Sotsiaalministeeriumi poolt ellu viidavas pilootprojektis "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine".
Projekti eesmärk on pakkuda 16–26-aastastele noortele (noored, kes ei õpi, ei tööta, ei otsi tööd ega viibi mõjuval põhjusel tööturult eemal) proaktiivset tuge tööturule ja haridusellu naasmiseks.
Riigil, sh KOV-del, puudub süsteemne info, kes on need noored, kes on eemal tööturust ja haridusest ning võivad vajada ebasoodsast olukorrast väljumiseks riigipoolset tuge, ent kes ise vajalike teenusteni (nt Töötukassa, Rajaleidja, KOV teenused) ei jõua.

Nõusoleku andmine tegevuse ülevõtmiseks
Osaühingule Grand Prix Casino anti nõusolek mängukoha tegevuse ülevõtmiseks osaühingult IMG Kasiinod alates 1. aprillist 2018 Võrus aadressil Petseri 14 tähtajaga kuni 16. september 2037.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba üksikelamu laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Kalevi põik 9; abihoone laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Kalevi põik 9; üksikelamu laiendamisele ja  ümberehitamisele asukohaga Tiigi tn 2.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn