Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 17. oktoobril

Toetuse andmine Mittetulundusühingule Toetuskeskus Meiela anti toetust 1296 eurot lähetuskulude katteks, et osaleda Võru linna sõpruslinnas Suwalkis (Poola) 19.–22. novembrini 2019 toimuval...

Linnavolikogu istung 16. oktoobril

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2020-2024", kus kajastuvad nimetatud perioodiks kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad....

Planeeritavad muudatused Võru linna bussiliikluses

Võru maakonnas ja linnas avalikku liinivedu korraldav Kagu Ühistranspordikeskus on otsustanud, et liinivõrk Võrus vajab ajakohastamist. Selle tarbeks kutsuti kokku töörühm, milles osalevad nii...

Võru linn tunnustas ja tänas õpetajaid

Neljapäeval, 3. oktoobri õhtul toimus Võru Kandles pidulik vastuvõtt Võru linna õpetajatele. Üritusel anti üle aasta õpetaja 2019 tunnustused.  Aastate õpetaja 2019 tunnustuse pälvis...

Linnavalitsuse istung 2. oktoobril

Ehitusloa väljastamine Väljastatakse ehitusluba üksikelamu ehitamiseks asukohaga Vee tn 31.   Marianne Mett Võru Linnavalitsus avalike suhete spetsialist tel 785 0948 ...
Showing 1 - 5 of 108 results.
Items per Page 5
of 22