Uudised ja teated

1. oktoobril on tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg!

Linnavalitsusele saab esitada käesoleva aasta 1. oktoobrini (kaasa arvatud) taotlusi 2018. aasta tegevustoetuseks ja ürituste korraldamiseks. Toetust on võimalik taotleda linnavolikogu kordade...

Linnavalitsuse istung 13. septembril

Ürituse kooskõlastamine ning parkla, puhkeala ja tänavate sulgemine Võru Kesklinna Koolile anti nõusolek korraldada 28. septembril avalik üritus "EV 100 - Liigume omas rütmis Järve kooli...

Kaugküttetrassi avarii ja soojakatkestus

Danpower Eesti AS annab teada: Seoses kaugküttetrassi avariiga on alates 13. septembrist katkenud Võru linnas klientide varustamine soojusega. 13. septembriks oli plaanitud Võrusoo katlamajas...

Kagukeskuse kõrvale rajatakse ajutine parkla

Kroonikeskus OÜ ehitab seoses Kagukeskuse parkla laiendusega hoone kõrvale, Koreli oja poole suunduvale murualale ajutise parkla, et klientidel oleks mugavam ja lihtsam keskusesse pääseda ja...

Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Teatame, et Võru Linnavalitsuse 6. septembri 2017 korraldusega nr 386 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Võru Linnavalitsus...
Showing 1 - 5 of 104 results.
Items per Page 5
of 21