Turvakoduteenus

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tagatakse isikule vajaduse korral  kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitatakse isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.
Turvakoduteenuse saaja on isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru linnas.
Vältimatu abi korras on turvakoduteenuse saaja isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel väljaspool Võru linna.

Kestvus Turvakoduteenust osutatakse ajutiselt ja osutamise kestvus sõltub teenuse saaja vajadustest.
Õigusakt  
Vastutaja

Täiskasvanud: sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson 7850921; 53076521 eve.ilisson@voru.ee Tartu 23, kab 4

Lapsed: lastekaitsespetsialist Kristi Asser 53091279 kristi.asser@voru.ee Tartu 23, kab 8

lastekaitsespetsialist Terli Linnas 5306 0188 terli.linnas@voru.ee Tartu 23, kab 5

lastekaitsespetsialist Hannela Teaste 5213660 hannela.teaste@voru.ee Tartu 23, kab 6

 

Abi saamiseks pöörduda:

Võrumaa Naiste Tugikeskus:
Õöpäevaringne valvetelefon on 528 3615.
vorunaistetugi@gmail.com  

Ohvriabi:
Kriisitelefon 116006
Kagu politseijaoskond Võrus (Räpina mnt 20a, Võru)
Ülle Jaason, 5306 6133, e-post: Ulle.Jaason@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lasteabi:
Ööpäevaringne telefon eesti ja vene keeles 116111
Skype: lasteabi_116111

Kadunud lapsest saab teatada telefonil:
Ööpäevaringne telefon eesti ja vene keeles 116000

Eluliin (emotsionaalse toe telefon, iga päev 19.00-7.00)
Emotsionaalse toe telefon on inimestele, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all,  kogevad mitmesuguseid suhte ja perekonnaprobleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda.
Eesti keeles 6558088
Vene keeles 6555688

Perearsti nõuandetelefon 1220