70-AASTASTE JA VANEMATE SÕIDUSOODUSTUS

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus 70-aastastele ja vanematele Võru linna elanikele on Võru linna läbivatel maakonnaliinidel nr 1, 11, 14 ja 16 bussisõit tasuta.
Tasuta bussisõiduks on tarvis linnavalitsuse poolt väljastatud sõidusoodustuse kaarti, millega tõendada sõiduõigust ning registreerida sõit bussis. 
Kestvus Kiipkaart väljastatakse tähtajatu kehtivusajaga 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.
Õigusaktid Sõidusoodustused Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel
Sõidusoodustuse taotlemise kord
Vastutaja Arendusspetsialst Kait Kabun  tel 785 0918,  e-post  kait.kabun@voru.ee

 

SÕIDUSOODUSTUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Sõidusoodustuse kiipkaardi taotlus esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65605 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Kehtiv isikut tõendav dokument ja taotlus
Viide Sõidusoodustuse kiipkaardi taotlus