TOITLUSTAMISE TOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Toitlustamise toetus on abivajadusest sõltuv toetus. Toitlustamise toetust määratakse koolieelses lasteasutuses käiva lapse vanemale, kes töötab ja/või õpib tasemeõppes, 100 % toidupäeva maksumusest. Koolieelse lasteasutuse viimases rühmas käiva lapse vanemale, kes ei tööta, 100% toidupäeva maksumusest. Toitlustamise toetuse määramisel arvestatakse lastekaitse- spetsialisti ettepanekut.

Toitlustamise toetust makstakse isikule, kelle perekonna netosissetulek  peale eluasemekulude mahaarvamist on väiksem kui pooleteisekordne toimetulekupiir. 

Kestvus

Taotlused esitatakse 20. augustiks, 20. detsembriks  ja 20. aprilliks.
Toetus määratakse neljaks kuuks.

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Toitlustamise toetuse taotlus esitatakse  Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr. 2 aadressil Tartu 23, Võru.
Vajaminevad dokumendid Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja taotlemisele eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid.
Viide Toitlustamise toetuse taotlus