SURMA REGISTREERIMINE (alates 1. jaan. 2018)

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Avalduse võib esitada ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele.
Kestvus Surmakanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.
Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 3 tööpäeva.
Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid
Vastutaja Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai, kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937
Registripidaja  Sirje Randversirje.randver@voru.ee, 785 0914

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Kohapeal

Vajalikud sammud Vajalik isiklik kohaletulek Jüri 11, Võru linn, kab 8 või 9.
Vastuvõtujad: E 1417, T 912, 1316, K 1316, N-R 912.
Vajaminevad dokumendid
  •  Arstlik surmateatis
  • Avaldaja isikut tõendav dokument
Viide

 

Loe veel

Tulemus Vajadusel esitatakse surnu abielu ja tõendav dokument.
Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid surmakande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Surmakande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.
Surmakanne rahvastikuregistris. Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.
Esmane surmatõend on avaldajale tasuta. Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.
Surmatõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku surmakande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.
Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

 

VAATA LISAKS  matusetoetuse taotlemist