Võru linna elanike arv ning jaotus seisuga 1. jaan. 2018 (rahvastikuregistri andmed)

 

 

 

Võru linna statistika Eesti Statistikaameti kodulehel www.stat.ee