Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Eve Ilisson osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele


785 0921
5307 6521

eve.ilisson@voru.ee

 

Kab 4 Tartu 23,
E 15.00-17.00
N 10.00-12.00
Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Virgu Treimut sünnitoetused, eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste


785 0940
521 1290

virgu.treimut@voru.ee

Kab 7 Tartu 23,
E 15.00-17.00
K 10.00-12.00
N 9.00-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus, matusetoetus, abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

785 0942
523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Kab 2 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-17.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Siiri Martinson hoolduse seadmine ja hooldajatoetus, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid

785 0941
5307 1919

siiri.martinson@voru.ee

Kab 3 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-17.00
T, K 13.30-17.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist  Terli Linnas  


785 0924
529 8472

terli.linnas@voru.ee

Kab 6 Tartu 23,
T 8.30-12.00
N 13.30-16.00
Lastekaitsespetsialist  Merike Aasmäe  


785 0925
5306 0188

merike.aasmae@voru.ee

Kab 5 Tartu 23,
E 13.30-16.00
N 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist Vakantne  


785 0943
521 3660

 

Kab 1 Tartu 23,
E 8.30-12.00
K13.30-16.00