Sotsiaaltööosakond (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Eve Ilisson osakonna töö juhtimine, Nöörimaa Tugikodu töö koordineerimine,  sotsiaaltööalaste tegevustoetuste taotluste menetlemine, riiklikult rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele, puuetega inimeste eluruumide kohandamine


785 0921
5307 6521

eve.ilisson@voru.ee

 

Kab 4 Tartu 23,

T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Maarika Pilt eluruumide taotlused, täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanutele


785 0940
521 1290
maarika.pilt@voru.ee

 

Kab 1 Tartu 23,
T 10.00-12.00
 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov sünnitoetus, matusetoetus, toimetulekutoetus,  abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

785 0942
523 0395

eve.tsegurov@voru.ee

Kab 2 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T, K 13.30-16.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Sotsiaaltööspetsialist  Siiri Martinson hoolduse seadmine ja hooldajatoetus, üldhooldusteenus, puuetega isikute parkimiskaardid

785 0941
5307 1919

siiri.martinson@voru.ee

Kab 3 Tartu 23,
E 9.00-12.00 13.30-16.00
T, K 13.30-16.00
N 9.00-12.00
R 8.30-12.00
Lastekaitsespetsialist  Merike Aasmäe  

785 0925
5306 0188

merike.aasmae@voru.ee

Kab 5 Tartu 23,
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Hannela Teaste   785 0943
521 3660
hannela.teaste@voru.ee
Kab 6 Tartu 23,
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Lastekaitsespetsialist Kristi Asser   5309 1279
kristi.asser@voru.ee
Kab 8 Tartu 23,
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Tugiisik Maiu Hartmann sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine 5300 1948  
Tugiisik Karolin Viss sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanud isikutele tugiisikuteenuse osutamine 5344 4837  
Hooldustöötaja Ülle Lehtna eluruumi tagamise teenusel olevate sotsiaalsete erivajadustega inimeste toetamine läbi nõustamise, probleemide ennetamise, suunamise, juhendamise ja turvalisuse tagamise 513 6112 F.R. Kreutzwaldi 55
Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja Helena Jakobson
täisealiste isikute eestkoste, tugiisikuteenus täiskasvanule, puudega lapse hooldamise toetus

785 0924 
515 4709

helena.jakobson@voru.ee

Kab 7, Tartu 23
T 10.00-12.00 
Väljaspool vastuvõtuaega palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel
Juhtumikorraldaja 
(kuni 31.05.2020)
Marina Piirisild noorte hariduse omandamise ja tööturule mineku toetamine projekti "Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine" raames

 

5309 8844
marina.piirisild@voru.ee

 

Kab 8, Tartu 23
Palume vastuvõtule registreeruda telefoni või e-posti teel