Reklaami paigaldusloa taotlus

1. REKLAAMI AVALIKUSTAJA

Reklaami paigaldamisel peab lähtuma reklaamiseadusest tulenevatest üldnõuetest, keeldudest ja piirangutest. Reklaami paigaldamine on lubatud Võru Linnavalitsuse poolt väljastatud paigaldusloa alusel.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

2. REKLAAMI ESITLEMISAEG

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Olen tutvunud Võru Linnavolikogu 11.03.2009.a määrusega nr 100 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“.

This field is mandatory.
This field is mandatory.

3. KOOSKÕLASTUSED

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Lisad: - kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, reklaami kande või kinnituskonstruktsiooni joonis; - hoonele paigaldatava reklaami puhul hoone joonis või foto koos paigalduskoha ja olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning fototöötlus või joonis perspektiivvaatest; - territooriumile paigaldatava reklaami puhul kandekonstruktsiooni projekt ja fototöötlus või joonis perspektiivvaatest ning asendiplaan (1:500) koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava reklaami asukoht.

This field is mandatory.