RAVIMITOETUS

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Ravimitoetus on abivajadusest sõltuv toetus. Ravimitoetus määratakse taotlejale retseptiravimite kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks kuni 45 eurot aastas. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja taotleja nimeline ravimi kuludokument.

Kestvus

Ühekordne

Õigusakt Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395 e-post eve.tsegurov@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Ravimitoetuse taotlus esitatakse  Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda kab. nr. 2 aadressil Tartu 23, Võru.
Vajaminevad dokumendid Ravimitoetuse taotlemisel esitatakse taotlus, avaldaja nimeline ravimi kuludokument ja eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid.
Viide Ravimitoetuse taotlus