Raieloa Taotlus

1. Taotleja andmed

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

2. Palun väljastada raieluba Võru linnas asuvate puude raieks / kärpimiseks

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Käesolevaga kinnitan, et tööd teostatakse ohutusnõudeid järgides ja tööde lõppedes tagatakse heakord vastavalt heakorraeeskirjadele